Welkom

WELKOM OP DE WEBSITE VAN SCHIETSPORTVERENIGING “ALS ’t MOET”

 

Op deze website vindt U algemene informatie over de Schietsportvereniging “Als ’t Moet” in Zwijndrecht. Wij zijn lid van de KNSA. www.knsa.nl  Sportschieten is een sport voor iedereen. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen, van recreatie tot topsportniveau. In Nederland wordt de sport door circa 40.000 KNSA-schutters beoefend.

Kortom een sport die door bijna iedereen op elke leeftijd kan worden beoefend. Als schutter moet je echter wel bepaalde kwaliteiten bezitten. Je moet beschikken over een redelijke conditie, lichaamsbeheersing en concentratievermogen. Zo kan een schutter groeien tot een topper. Daarvan hebben we er in Nederland meerdere die Olympische prestaties leveren.

Door de overweldigende toeloop van nieuwe leden worden er tot 1 juli 2020 geen nieuwe leden aangenomen.

 

______________________________________________

Corona virus en tijdelijke stopzetting verenigingsactiviteiten

Zoals u weet is Nederland in de greep van het Coronavirus.

Ter voorkoming van een eventuele besmetting met het Coronavirus heeft het het bestuur van Ssv “Als ’t Moet” besloten de verenigingsactiviteiten tot en met 28 april stop te zetten. Dit in navolging van het besluit van de overheid om alle sportclubs in Nederland voorlopig gesloten te houden.

De verenigingsactiviteiten gaan dus tot tenminste 28 april niet door. Zie ook de mededeling van de KNSA op www.KNSA.nl.

______________________________________________

1 april 2020 – Sluiting schietsportverenigingen in ieder geval t/m 28 april 2020

KNSA: De wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties – en dus ook die voor de schietsport – in Nederland wordt verlengd tot en met 28 april 2020. Dat betekent dat in ieder geval tot die datum schietsportverenigingen geen activiteiten mogen organiseren en dat alle verenigingsactiviteiten tot nader order zijn afgelast. Het is nog ongewis of deze maatregel na 28 april verlengd wordt.

Al eerder maakte de KNSA bekend dat de activiteiten en evenementen die onder auspiciën van de KNSA worden georganiseerd, zoals wedstrijden, kampioenschappen, opleidingen, bijeenkomsten, vergaderingen, enzovoorts, zijn afgelast tot in ieder geval 1 juni 2020. Een besluit omtrent het wel of niet doorgaan van het evenement SchietsportTOTAAL (eind juni/begin juli 2020) wordt later genomen door het KNSA-bestuur.

 

31 maart 2020 – Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar. De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen.

Lees verder: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/tijdens-coronacrisis-worden-verloven-verlengd/

Zie voor updates en nieuws de website van de KNSA.

________________________________________________

17 maart 2020 – NIEUWS VAN DE KNSA

Sluiting schietsportverenigingen:
Al eerder adviseerde het KNSA-bestuur haar verenigingen om per direct tot sluiting over te gaan. Inmiddels is er nu dus een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties in Nederland, en moeten alle schietsportverenigingen en schietsportaccommodaties hun deuren dus sluiten tot in ieder geval 6 april aanstaande. Als gevolg hiervan zal ook het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL (District 1) op 3, 4 en 5 april 2020 geen doorgang vinden, zoals ook al eerder was besloten.

Schietbeurten:
Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA zal bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.

UPDATE 17 maart 2020: Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt.

De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

Zie voor updates en nieuws de website van de KNSA.

______________________________________________

17 maart 2020 – SSV “Als ’t Moet” – ADMINISTRATIEVE ZAKEN OMTRENT wm3 EN wm32

Hiervoor kunt u met gerichte vragen als lid terecht op ons emailadres: secretaris @ alstmoet . nl  .

________________________________________________

12 maart 2020 – Uitstel Algemene Ledenvergadering 2020

Vanwege het corona virus hebben we als bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van maandag 30 maart 2020 niet door te laten gaan.

SSV “Als ’t Moet” volgt het advies van het RIVM. Het kabinet heeft donderdag 12 maart een crisisoverleg gehouden over het coronavirus. Hieruit zijn een aantal maatregelen uit voortgekomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor ons gelden de beperkende maatregelen, zoals de inmiddels bekende adviezen op het vlak van hygiëne en het houden van afstand tot anderen. De adviezen van het RIVM zijn te raadplegen op https://www.rivm.nl/.

_____________________________________________

 

De vereniging

Als schietsportvereniging heeft “Als ’t Moet” zich tot doel gesteld, haar leden de mogelijkheid te bieden om zich op recreatief- en op topsportniveau  met de schietsport bezig te houden.  Door de aanwezigheid van een 100 meterbaan hebben wij een regiofunctie voor het beoefenen van onze sport. Alle banen zijn voorzien van moderne automatische baantransporten.

Wij beoefenen onze sport met vuurwapens en luchtdrukwapens volgens de disciplines die door de KNSA landelijk zijn vastgesteld op afstanden van 10 tot 100 meter. Bovendien heeft “Als ’t Moet” KNSA opgeleide trainers die de schutters kunnen begeleiden. Wij zijn een gezellige vereniging met een mooie accommodatie waarbij openheid en respect hoog in het vaandel staan.

Sinds 2010 hebben wij een eigen gebouw aan de Oude Stationsweg 15 in Zwijndrecht. Het is gelegen tussen het rangeerterrein Kijfhoek en de snelweg A16. Door de centrale ligging tussen West-Brabant en Rotterdam zijn wij goed te bereiken. De Stichting Schietsportcentrum Drechtstreek faciliteert voor 5 verschillende schietsportverenigingen aan de Oude Stationsweg. Ze voert een eenduidig en transparant beleid over het centrum.

 

Voor wie is “Als ’t Moet” bedoeld?

Ssv “Als ’t Moet” is interessant voor iedereen die individueel een sport willen beoefenen op recreatief- of wedstrijdniveau. Door en voor mannen, vrouwen, validen en mindervaliden vanaf 18 jaar. Omdat we ontstaan zijn uit een vrij kleine vereniging ontstaat er een leuk contact tussen de leden. Plezier in de sport staat bij ons voorop en de schutter zorgt zelf voor de prestaties.

Wij krijgen de laatste tijd het verzoek of het mogelijk is om op onze vereniging met airsoft te schieten. Dit is echter NIET mogelijk. Wij zijn geen (erkende) airsoftvereniging en zijn dit ook niet van plan.

 De vereniging is geopend op maandag- en vrijdagavond van 19.00 tot 23.00 uur.
———————–
Heugelijk nieuws voor de sportschutters van SSV “Als ’t Moet”.
Dankzij de inspanningen van het bouwteam kan het grootste deel van de 12 m baan geregeld gebruikt worden.
3 banen 12m plus 4 banen 10m, waarvan 2 banen voor 12 m knielend.
In de toekomst zullen er momenten zijn dat er werkzaamheden op de (dan 50m baan) uitgevoerd moeten worden. Van week tot week wordt bekeken of de baan open kan.
———————–