WELKOM OP DE WEBSITE VAN SCHIETSPORTVERENIGING “ALS ’t MOET”

 

Op deze website vindt U algemene informatie over de Schietsportvereniging “Als ’t Moet” in Zwijndrecht. Wij zijn lid van de KNSA. www.knsa.nl  Sportschieten is een sport voor iedereen. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen, van recreatie tot topsportniveau. In Nederland wordt de sport door circa 40.000 KNSA-schutters beoefend.

Kortom een sport die door bijna iedereen op elke leeftijd kan worden beoefend. Als schutter moet je echter wel bepaalde kwaliteiten bezitten. Je moet beschikken over een redelijke conditie, lichaamsbeheersing en concentratievermogen. Zo kan een schutter groeien tot een topper. Daarvan zijn in Nederland meerdere die Olympische prestaties leveren.

I.v.m. de corona crisis en de drukke bezetting van instructeurs nemen we tot en met 31 december 2020 geen  nieuwe schutters aan. Ook kunnen we voorlopig geen gastschutters en jagers ontvangen. Introducees kunnen voorlopig ook niet proefschieten.

______________________________________________

Corona virus en tijdelijke stopzetting verenigingsactiviteiten

Zoals u weet is Nederland in de greep van het Coronavirus.

Ter voorkoming van een eventuele besmetting met het Coronavirus heeft het bestuur van Ssv “Als ’t Moet” de verenigingsactiviteiten tot 1 juli moeten stop te zetten. Dit in navolging van het besluit van de overheid om alle sportclubs in Nederland voorlopig gesloten te houden. Zie ook de mededelingen van de KNSA op www.KNSA.nl en de rijksoverheid. Echter.

 

De verenigingsactiviteiten gaan vanaf 3 juli weer opgestart worden in gewijzigde vorm. De eerste weken is het proefdraaien. Zaterdag 4 juli zijn we gesloten. Het corona protocol is van kracht. Een baan moet door de schutter gereserveerd worden. Dit kan voor een half uur. Elke schutter heeft inmiddels via email hiervoor een login gekregen. In enkele e-mails is aan de leden uitgelegd wat het protocol is en wat de baanregels zijn.

 

 

________________________________________

26 mei 2020 – Groen licht voor binnen-schietbanen en sportkantines
[KNSA informatie]

Het kabinet maakte op 24 juni tijdens een persconferentie bekend dat nu definitief is besloten dat ook de binnen-sportaccommodaties en dus ook schietsportverenigingen, alsmede sportkantines, per woensdag 1 juli 2020 weer open mogen. Deze versoepeling ten opzichte van het eerdere voornemen om die pas per 1 september 2020 toe te staan, is een grote opsteker voor onze verenigingen en sportschutters. Uiteraard geldt deze versoepeling met inachtneming van een aantal voorschriften maar dat zijn er minder dan waarmee in een eerder stadium nog rekening werd gehouden.
Lees verder: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/groen-licht-voor-binnen-schietbanen-en-sportkantines/

 

________________________________________

7 mei 2020 – Schietsportverenigingen met buitenbanen weer open

Met ingang van maandag 11 mei 2020 mogen schietsportverenigingen die beschikken over een buitenbaan, hun deuren weer openen voor alle leden.

Binnenschietbanen:
De regering heeft voorts besloten dat binnenaccommodaties, dus ook binnenschietbanen, pas per 1 september 2020 opengesteld worden.

Protocollen:
Schietsportverenigingen die dus maandag 11 mei hun deuren weer mogen openen voor al hun leden omdat zij over buitenschietbanen beschikken, moeten zich stipt houden aan de voorschriften waaronder dat is toegestaan. Voor die verenigingen heeft de KNSA, samen met NOC*NSF, protocollen opgesteld. Zo is er een algemeen sportprotocol voor alle sporten in Nederland; dat is al beschikbaar op de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol en wordt in de loop van vrijdagmiddag 8 mei geactualiseerd. Het sportspecifieke protocol over de schietsport is inmiddels aangepast aan de nieuwe maatregelen en schietsportverenigingen kunnen dit via www.knsa.nl/downloadcenter/ downloaden. Let wel: deze protocollen moeten altijd in samenhang met elkaar worden toegepast. Het sportspecifieke protocol is in feite een aanvulling op het algemene sportprotocol.

________________________________________

21 april 2020 – Sluiting schietsportverenigingen in ieder geval tot 20 mei 2020

Dinsdag 21 april 2020 heeft de regering om 19h bekend gemaakt dat op advies van het RIVM de sportactiviteiten in Nederland nog niet opgestart mogen worden.

KNSA: Schietsportverenigingen blijven grotendeels gesloten – woensdag 22 april 2020

De wettelijke verplichting, in verband met de coronacrisis, tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties (en dus ook schietsportverenigingen) is verlengd tot 20 mei 2020. Daarop is voor de sport wel een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde jeugdsporters. Die uitzondering komt erop neer dat met ingang van 29 april 2020 jongeren tot en met 18 jaar in verenigingsverband hun sport weer mogen beoefenen, mits die beoefening buiten plaatsvindt en de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Lees verder: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/schietsportverenigingen-blijven-grotendeels-gesloten/

Lees verder: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/schietsportverenigingen-met-buitenbanen-weer-open/

____________________________________

1 april 2020 – Sluiting schietsportverenigingen in ieder geval t/m 28 april 2020

KNSA: De wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties – en dus ook die voor de schietsport – in Nederland wordt verlengd tot en met 28 april 2020. Dat betekent dat in ieder geval tot die datum schietsportverenigingen geen activiteiten mogen organiseren en dat alle verenigingsactiviteiten tot nader order zijn afgelast. Het is nog ongewis of deze maatregel na 28 april verlengd wordt.

Al eerder maakte de KNSA bekend dat de activiteiten en evenementen die onder auspiciën van de KNSA worden georganiseerd, zoals wedstrijden, kampioenschappen, opleidingen, bijeenkomsten, vergaderingen, enzovoorts, zijn afgelast tot in ieder geval 1 juni 2020. Een besluit omtrent het wel of niet doorgaan van het evenement SchietsportTOTAAL (eind juni/begin juli 2020) wordt later genomen door het KNSA-bestuur.

 

31 maart 2020 – Tijdens coronacrisis worden verloven verlengd

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat, als gevolg van de sluiting van de afdelingen Korpscheftaken in verband met het coronavirus, wapenverloven niet verlengd kunnen worden. Als gevolg daarvan ontstaat een situatie dat sportschutters die hun verlof niet kunnen verlengen, onbevoegd wapens voorhanden hebben. In overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, is besloten dat al degenen die dat aangaat, persoonlijk bericht van de desbetreffende politie-eenheid ontvangen met een verlengingsbesluit, zodat het voorhanden hebben van vuurwapens weer is gedekt. Dit verlengingsbesluit geldt dan voor één (1) jaar. De verlofhouder hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen en hoeft ook zijn/haar schietregister niet over te leggen.

Lees verder: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/tijdens-coronacrisis-worden-verloven-verlengd/

Zie voor updates en nieuws de website van de KNSA. En politie.nl: https://www.politie.nl/themas/vergunningen-en-verloven.html#alinea-title-maatregelen-in-verband-met-coronavirus

________________________________________________

17 maart 2020 – NIEUWS VAN DE KNSA

Sluiting schietsportverenigingen:
Al eerder adviseerde het KNSA-bestuur haar verenigingen om per direct tot sluiting over te gaan. Inmiddels is er nu dus een wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en alle sportaccommodaties in Nederland, en moeten alle schietsportverenigingen en schietsportaccommodaties hun deuren dus sluiten tot in ieder geval 6 april aanstaande. Als gevolg hiervan zal ook het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL (District 1) op 3, 4 en 5 april 2020 geen doorgang vinden, zoals ook al eerder was besloten.

Schietbeurten:
Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA zal bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.

UPDATE 17 maart 2020: Afdelingen Korpscheftaken i.v.m. coronavirus gesloten

De Nationale Politie heeft de KNSA laten weten dat in verband met de crisis rondom het coronavirus, de politie afdeling Korpscheftaken tot nader order geen aanvragen voor wapenverloven en verlengingen van wapenverloven in behandeling neemt.

De Nationale Politie heeft voorts de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven voor een nader te bepalen periode van rechtswege te laten verlengen. In de praktijk betekent dat dat verlofhouders hun verlof pas verlengen wanneer de afdeling Korpscheftaken weer operationeel is en tot die tijd de verloven dus geldig blijven.

Zie voor updates en nieuws de website van de KNSA.

______________________________________________

17 maart 2020 – SSV “Als ’t Moet” – ADMINISTRATIEVE ZAKEN OMTRENT wm3 EN wm32

Hiervoor kunt u met gerichte vragen als lid terecht op ons emailadres: secretaris @ alstmoet . nl  .

________________________________________________

12 maart 2020 – Uitstel Algemene Ledenvergadering 2020

Vanwege het corona virus hebben we als bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van maandag 30 maart 2020 niet door te laten gaan.

SSV “Als ’t Moet” volgt het advies van het RIVM. Het kabinet heeft donderdag 12 maart een crisisoverleg gehouden over het coronavirus. Hieruit zijn een aantal maatregelen uit voortgekomen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor ons gelden de beperkende maatregelen, zoals de inmiddels bekende adviezen op het vlak van hygiëne en het houden van afstand tot anderen. De adviezen van het RIVM zijn te raadplegen op https://www.rivm.nl/.

_____________________________________________

 

De vereniging

Als schietsportvereniging heeft “Als ’t Moet” zich tot doel gesteld, haar leden de mogelijkheid te bieden om zich op recreatief- en op topsportniveau  met de schietsport bezig te houden.  Door de aanwezigheid van een 100 meterbaan hebben wij een regiofunctie voor het beoefenen van onze sport. Alle banen zijn voorzien van moderne automatische baantransporten.

Wij beoefenen onze sport met vuurwapens en luchtdrukwapens volgens de disciplines die door de KNSA landelijk zijn vastgesteld op afstanden van 10 tot 100 meter. Bovendien heeft “Als ’t Moet” KNSA opgeleide trainers die de schutters kunnen begeleiden. Wij zijn een gezellige vereniging met een mooie accommodatie waarbij openheid en respect hoog in het vaandel staan.

Sinds 2010 hebben wij een eigen gebouw aan de Oude Stationsweg 15 in Zwijndrecht. Het is gelegen tussen het rangeerterrein Kijfhoek en de snelweg A16. Door de centrale ligging tussen West-Brabant en Rotterdam zijn wij goed te bereiken. De Stichting Schietsportcentrum Drechtstreek faciliteert voor 5 verschillende schietsportverenigingen aan de Oude Stationsweg. Ze voert een eenduidig en transparant beleid over het centrum.

 

Voor wie is “Als ’t Moet” bedoeld?

Ssv “Als ’t Moet” is interessant voor iedereen die individueel een sport willen beoefenen op recreatief- of wedstrijdniveau. Door en voor mannen, vrouwen, validen en mindervaliden vanaf 18 jaar. Omdat we ontstaan zijn uit een vrij kleine vereniging ontstaat er een leuk contact tussen de leden. Plezier in de sport staat bij ons voorop en de schutter zorgt zelf voor de prestaties.

Wij krijgen de laatste tijd het verzoek of het mogelijk is om op onze vereniging met airsoft te schieten. Dit is echter NIET mogelijk. Wij zijn geen (erkende) airsoftvereniging en zijn dit ook niet van plan.

 De vereniging is geopend op maandag- en vrijdagavond van 19.00 tot 23.00 uur.
 
———————–
Heugelijk nieuws voor de sportschutters van SSV “Als ’t Moet”.
Dankzij de inspanningen van het bouwteam kan het grootste deel van de 12 m baan geregeld gebruikt worden.
3 banen 12m plus 4 banen 10m, waarvan 2 banen voor 12 m knielend.
In de toekomst zullen er momenten zijn dat er werkzaamheden op de (dan 50m baan) uitgevoerd moeten worden. Van week tot week wordt bekeken of de baan open kan.
———————–