Informatie over de Schietsportvereniging “Als ’t Moet”

WELKOM OP DE WEBSITE VAN

SCHIETSPORTVERENIGING

“ALS ’t MOET”

 

Op deze website vindt U algemene informatie over de Schietsportvereniging “Als ’t Moet” in Zwijndrecht. Wij zijn lid van de KNSA. [www.knsa.nl]  Sportschieten is een sport voor iedereen. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen, van recreatie tot topsportniveau. In Nederland wordt de sport door circa 40.000 KNSA-schutters beoefend.

Kortom een sport die door bijna iedereen op elke leeftijd kan worden beoefend. Als schutter moet je echter wel bepaalde kwaliteiten bezitten. Je moet beschikken over een redelijke conditie, lichaamsbeheersing en concentratievermogen. Zo kan een schutter groeien tot een topper. Daarvan zijn in Nederland meerdere die Olympische prestaties leveren.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen die op de persconferentie van de premier op 23 maart bekend zijn gemaakt, zijn wij tot nader bericht gesloten. Er kan in die periode helaas niet worden geschoten. Dit is een vervolg van de coronamaatregelen die maandag 14 december 2020 zijn ingegaan.

_________________________________________________________

Corona virus en de verenigingsactiviteiten

_________________________________________________

25 maart 2021 – Update – Binnen-schietbanen blijven tot nader bericht gesloten

Na de persconferentie van het kabinet van 23 maart jongstleden is besloten de lockdown te verlengen tot en met 20 april 2021. De maatregelen uit het bericht van 9 maart (zie hieronder) blijven ongewijzigd.

“Dat betekent dat tot en met 30 maart (nu 20 april) in ieder geval de binnen-schietbanen gesloten moeten blijven. De buiten-schietbanen blijven open, met een kleine verruiming van de maximale groepsgrootte van 2 naar 4 personen met ingang van 16 maart 2021. ”

KNSA 9 maart 2021: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2021/update-binnen-schietbanen-blijven-gesloten-tot-en-met-20-april-2021/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels

_________________________________________________

23 februari 2021 – Update – lockdown in ieder geval tot en met 15 maart 2021

Rijksoverheid: “De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open.”

Lees dit bericht: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/23/voorzichtig-meer-lucht-tijdens-de-lockdown

_________________________________________________________

14 januari 2021 – Update – lockdown in ieder geval tot en met 9 februari 2021

KNSA: Aangezien het kabinet de lockdown die in Nederland van kracht was tot op heden heeft gecontinueerd tot en met in ieder geval 9 februari 2021, zijn ook de daarmee gepaard gaande maatregelen met betrekking tot de schietsport gecontinueerd.

Lees verder: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/update-lockdown-in-ieder-geval-tot-en-met-9-februari-2021/

_________________________________________________

15 december 2020 – KNSA  Nieuwe lockdown: binnen-schietbanen moeten sluiten

KNSA: Het kabinet heeft per 15 december 2020 in Nederland een lockdown afgekondigd die in ieder geval tot 19 januari 2021 duurt. Voor de sport betekent dit dat voor een periode van vijf weken binnen sporten niet is toegestaan en dus ook alle schietsportverenigingen met binnen-schietbanen hun deuren moeten sluiten.

Lees verder: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/nieuwe-lockdown-binnen-schietbanen-moeten-sluiten/

_________________________________________________________

1 december 2020 – NOC-NSF – Mondkapjes bij sport en culturele activiteiten

NOC-NSF: De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.

Lees verder: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

Een baan moet door de schutter gereserveerd worden. Dit kan voor een half uur. Elke schutter heeft inmiddels via email hiervoor een login gekregen. In enkele e-mails is aan de leden uitgelegd wat het protocol is en wat de baanregels zijn.

Ook kan op een schietavond na 19h naar de vereniging gebeld worden voor reservering op die avond. Wanneer er ruimte over is en pas bij akkoord kan naar de vereniging gekomen worden.

Het is weer mogelijk om in beperkte mate nieuwe leden aan te nemen. Bel ons tijdens een schietavond (maandag en vrijdag van 19h-22h) op 078-619 3104 en vraag naar de mogelijkheden. Voor de schutters is er sinds deze zomer een reserveringssysteem actief. Door de opening van de 50m-baan kunnen wij na reservering ook weer gastschutters ontvangen.

Het corona protocol is van kracht. Voor ons gelden de beperkende maatregelen, zoals de inmiddels bekende adviezen op het vlak van hygiëne en het houden van afstand tot anderen. De adviezen van het RIVM zijn te raadplegen op https://www.rivm.nl/

_________________________________________________________

4 november 2020 – KNSA – Maatregelen i.v.m. coronacrisis blijven van kracht tot medio december 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november jongstleden is er voor wat betreft de schietsportverenigingen niets veranderd.

Lees verder: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/maatregelen-i-v-m-coronacrisis-blijven-van-kracht-tot-medio-december-2020/

_________________________________________________________

14 oktober 2020 – KNSA – Gevolgen gedeeltelijke lockdown voor de schietsport

Het kabinet heeft op 13 oktober jongstleden tijdens een persconferentie een gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Als gevolg van deze gedeeltelijke lockdown komen er ook nieuwe maatregelen voor de sport en dus ook de schietsport in Nederland. Alle maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober om 22.00 uur.

Lees verder: https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/gevolgen-gedeeltelijke-lockdown-voor-de-schietsport/

__________________________________________________________

6 augustus 2020 – KNSA – Aangepast protocol Verantwoord Sporten

Per 31 juli 2020 is het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF op een klein aantal punten aangepast; alle wijzigingen zijn in rode tekst weergegeven. Voor schietsportverenigingen zijn deze wijzigingen niet of nauwelijks van toepassing. Het gaat om de volgende punten:

  • Het ‘registeren’ is gewijzigd naar de verplichting tot ‘reserveren’ wanneer er meer dan 100 toeschouwers binnen of meer dan 250 toeschouwers buiten worden verwacht; het reserveren is bedoeld om de toestroom van grote groepen te beperken en in de hand te houden.
  • Wanneer een voertuig gedeeld wordt met iemand anders dan de eigen gezinsleden, moet er vanaf 13 jaar een mondkapje gedragen worden (dit was 18 jaar). Een en ander is in lijn gebracht met het advies vanuit de Rijksoverheid.

De laatste versie van het Algemene Protocol Sport van NOC*NSF is hier te vinden:https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v8.pdf

https://www.knsa.nl/aangepast-protocol-verantwoord-sporten/

___________________________________________________________

De vereniging

Als schietsportvereniging heeft “Als ’t Moet” zich tot doel gesteld, haar leden de mogelijkheid te bieden om zich op recreatief- en op topsportniveau  met de schietsport bezig te houden.  Door de aanwezigheid van een 100 meterbaan hebben wij een regiofunctie voor het beoefenen van onze sport. Alle banen zijn voorzien van moderne automatische baantransporten.

Wij beoefenen onze sport met vuurwapens en luchtdrukwapens volgens de disciplines die door de KNSA landelijk zijn vastgesteld op afstanden van 10 tot 100 meter. Bovendien heeft “Als ’t Moet” KNSA opgeleide trainers die de schutters kunnen begeleiden. Wij zijn een gezellige vereniging met een mooie accommodatie waarbij openheid en respect hoog in het vaandel staan.

Sinds 2010 hebben wij een eigen gebouw aan de Oude Stationsweg 15 in Zwijndrecht. Het is gelegen tussen het rangeerterrein Kijfhoek en de snelweg A16. Door de centrale ligging tussen West-Brabant en Rotterdam zijn wij goed te bereiken. De Stichting Schietsportcentrum Drechtstreek faciliteert voor 5 verschillende schietsportverenigingen aan de Oude Stationsweg. Ze voert een eenduidig en transparant beleid over het centrum.

 

Voor wie is “Als ’t Moet” bedoeld?

Ssv “Als ’t Moet” is interessant voor iedereen die individueel een sport willen beoefenen op recreatief- of wedstrijdniveau. Door en voor mannen, vrouwen, validen en mindervaliden vanaf 18 jaar. Omdat we ontstaan zijn uit een vrij kleine vereniging ontstaat er een leuk contact tussen de leden. Plezier in de sport staat bij ons voorop en de schutter zorgt zelf voor de prestaties.

Wij krijgen de laatste tijd het verzoek of het mogelijk is om op onze vereniging met airsoft te schieten. Dit is echter NIET mogelijk. Wij zijn geen (erkende) airsoftvereniging en zijn dit ook niet van plan.

 De vereniging is geopend op maandag- en vrijdagavond van 19.00 tot 23.00 uur.
 
———————–