Lid worden

Lid worden

LIDMAATSCHAP

Het bestuur stelt het zeer op prijs dat u belangstelling voor onze vereniging toont. Wij zijn trots op de gebouwde accommodatie. De mogelijkheden zijn nu al aantrekkelijk. En er zijn nog uitbreidingen in de toekomst voorzien. U kunt ter oriëntatie op een van onze schietavonden langs komen. Indien u zich na een korte rondleiding bij ons thuis voelt willen wij u graag opnemen als lid.

Aspirant leden

Na aanmelding wordt de schutter ‘aspirant’ voor een periode van 6 maanden. De ballotage duurt ongeveer 2 maanden. Na de proefperiode en ballotage wordt u volledig lid. U wordt aangemeld bij de KNSA na betaling van entreegeld en contributie aan de vereniging.

U ontvangt van de KNSA 5 keer per jaar het blad ‘schietsport’ en een schutterslicentie. Daarmee kunt u aan wedstrijden deelnemen. Volgens de statuten van de KNSA waar wij bij aangesloten zijn, is een licentie verplicht voor elke schutter die bij ons lid is.

Werkzaamheden leden

De vereniging kan wel wat hulp gebruiken. Zonder de inzet van leden kan geen vereniging goed functioneren. Wij hebben voor alle leden een werkverplichting op de ledenvergadering van 2012 afgesproken; deze kan op verzoek worden afgekocht. Leden helpen na begeleiding mee met uitgifte van schietkaarten, toezicht op de banen, onderhoud, etc.

VOG aanvragen

Voor nieuwe leden vanaf 18 jaar is het sinds 2005 verplicht om bij aanmelding een  VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in te leveren. Behalve wanneer een aspirant-lid al in het bezit is van een KNSA-licentie of een wapenverlof. Het VOG-formulier is digitaal in te vullen. Op de website van de KNSA wordt uitgelegd hoe dit werkt.

 

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.

De kosten per jaar voor het lidmaatschap, 18 jaar en ouder, bedragen per 1 januari 2016:

  • Leden (gebruik van alle banen) : 200 euro p.jaar;
  • Contributie KNSA: 42,50 euro
  • Eenmalig: Entreegeld nieuwe leden: 75 euro;  Entreegeld KNSA: 35 euro

Bij aanname van leden gedurende het lopende seizoen wordt de contributie pro rato over hele maanden berekend en dient in zijn geheel te worden voldaan.

 

Proefschieten

Proefschieten is altijd onder begeleiding. Bij “Als ’t Moet” bestaat de mogelijkheid om 3 keer als introducé te komen proefschieten. U mag dan, begeleid door een instructeur, (3x) 25 proefschoten lossen met een klein kaliber karabijn. Het verplicht u tot niets en u betaalt alleen de kosten voor de munitie en de schietkaarten.

Wij vragen u echter wel om ons vooraf een origineel VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. Deze is digitaal aan te vragen. Op de website van de KNSA kunt vinden hoe dit werkt. Als regel duurt een reactie 2 weken. De VOG mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
Aanmelden
Wanneer u definitief beslist om lid te worden verzoeken wij u:
  • Het aanmeldingsformulier volledig in te vullen
  • 2 pasfoto’s bij te voegen
  • de (geldige) VOG te overleggen
En dit alles zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren.
Volledig invullen van het aanmeldingsformulier voorkomt vertraging tijdens de aanmeldingsprocedure.
Voor meer informatie kunt u een email sturen aan info@alstmoet.nl of via het contact formulier
Wij hopen op een prettige kennismaking.
Het bestuur